Contact Webbel.nl

Dit is ontwikkel- en studiewebsite, een site om ideeën en kennis te verzamelen en vast te leggen. In openheid werken aan het project: "Duurzaam met Energie". Ze wordt gebouwd en gevuld door Joos Lambrechtsen. Ondernemer sinds 2000 en na de verkoop van zijn derde succesvolle start-up werkend aan een nieuwe start-up.

Duurzaam met Energie heeft en aantal componementen:
  • gericht op particuliere huiseigenaren die op de grond staan.
  • gericht op energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen.
  • vervangen van aalle fossiele brondstoffen naar groene brandstoffen.
  • eventueel eigen opwekking in combinatie met eigen verbruik en buffering.
Deze studie zal leiden tot een overzicht van (wat online) in Nederland beschikbaar is.

Als u enthousiast bent over deze site, en/of niet commerciele ideeën wilt aandragen. Met plezier beantwoord ik uw reactie en wijzig de teksten.
En suggesties voor beter Nederlands eveneens welkom. Door mijn kleine handicap "woordblindheid" zie de fouten daarom niet. En als ik mij daardoor zou laten tegenhouden (wat de maatschappij meestal vraagt), kom ik ook niet verder.

Graag tot horens.

met vriendelijke groet,


Joos Lambrechtsen
(webmaster Webbel.nl/DuurzaamMetEnergie.info)


e-mail: suggesties3 @ webbel.nl
(haal de spaties weg voor verzending)