Elektrische energie

Bijna alles kan je aandrijven met stroom: elektrische energie. Sterker nog technisch uitzonderlijke machines kunnen doorgaans enkel met stroom aangedreven worden. Denk aan uitzonderlijke grote (mijn)kranen, koelinstallaties of snelle treinen.

Enkele getallen

Vaak wordt elektriciteitsverbruik omgerekend naar huishoudens. Een flexibel begrip, omdat er niet zoiets bestaat als een afgesproken rekeneenheid "huishouden". Daarom valt men terug op de grote getallen, zoals hier onder een aantal bestaan.

Een aantal feiten:
 • Nederland heeft een piek behoefte van ca. 16.000 - 17.000 MW
 • Nederland heeft na de oplevering van enkele poederkool centrales weer voldoende eigen elektriciteitscentrales staan.
 • Door een techniek verbetering halen deze een hoger rendement, tot 60%. Dat wil zeggen dat 40% van de energie waarde van de grondstof verloren gaat in de centrale, maar de CO2 wel uitgestoten wordt. Om het integrale rendement te berekenen komen de transport verliezen daar nog bij. In NL is het gemiddelde rendement ca. 50%.
 • De gemiddelde CO2 productie per kWh geleverd aan de gebruiker is ca. 500 gr. (dus na productie- en transportverliezen). Hierbij gaat het om grootschalige opwekking in energiecentrales die gestookt worden op fossiele brandstoffen. Gas gestookte centrales stoten relatief de minste CO2 uit, op kolen gestookte centrles relatief het meest per kWh.
 • Door enerzijds de lage kolen- en olieprijs en anderzijds de lage opbrengsten voor CO2-certificaten, zijn gas gestookte elektriciteitscentrales zo duur dat ze anno 2015 zo veel mogelijk zijn uitgezet.
  • Door verschuiving naar kolen-gestookte centrales is Nederland weer meer CO2 gaan uitstoten.
  • Zelfs in een 2012 gerenoveerde gas gestookte centrale staat sinds 2014 uit, omdat deze bij de huidige grondstofprijzen niet rendabel te exploiteren is. De enige gas gestookte centrale die nog continue werken zijn gebouwd om exclusief te werken voor een industie gebied.
 • Van alle centrales zijn er altijd enkelen in (groot-)onderhoud.
 • In geval van overschotten en tekorten kan stroom met Noorwegen worden uitgewisseld en onze buurlanden.

Windparken op de Noordzee

De regering wil per 2020 6.000 MW aan windmolens op de Noordzee geïnstalleerd hebben. Dit is het zogenaamde piekvermogen en wordt maximaal 1 maand/jaar geleverd. Voordelen windturbines op zee
 • het waait harder en vooral meer, waardoor een hogere cashflow
 • er zijn geen nadelige effecten voor omwonenden (slagschaduw, geluidsoverlast)
 • er zijn veel minder beperkingen dan op het land om een zo groot mogelijk turbine te plaatsen. Zeker windenergie geldt: hoe groter, hoe lager de gemiddelde kosten per kWh.
Nadelen windturbines op zee
 • duur om te bouwen vanwege de veel duurdere fundering
 • de machines zijn alleen tijdens gunstig weer bereikbaar
 • onderhoud qua vervangen van onderdelen is lastig (De oplossing ligt in het werken met kwalitatief betere materialen wat de molen nogmaals flink duurder maakt.)
Wanneer zijn windturbines op zee rendabel? Volgens een NUON directeur zijn windturbines rendabel bij een CO2-prijs van 115,- Euro/ton. Op dit moment is de prijs van CO2: 5,-/ton, de rest wordt gesubsidieerd door de overheid gedurende de levensduur van de molen.
In ons land zijn stroomonderbreking gelukkig schaars!, zeker in vergelijking met de landen om ons heen. Als we dat zo willen houden zal er voor elk deel duurzame energieproductie een gelijk vermogen aan centrales beschikbaar moeten zijn. Er bestaan dagen waarbij het in geheel te weinig waait.
Wist je dat windmolens maar 20% van de tijd vol vermogen kunnen leveren en 40% van de tijd geheel geen vermogen leveren.
Een windmolenpark bespaart ons CO2 en dat is een goede zaak.

Dan toch maar wat over huishoudens

Het vermogen van één Franse TGV (8 bakken), zonder Airco aan, zonder keukenapparatuur en andere luxe, enkel de twee locomotieven aan beide zijden hebben een benodigd vermogen van 8,3 MWh. Dat zou gelijk staan aan het verbruik van 17.000 inwoners om ca. 700 reizigers op snelheid te laten reizen.