Visie op energie voor particuliere huiseigenaren

Visie op energie in en rond het huis

De wereld zal op het gebied van energie de komende decenia veel meer veranderen dan de halve eeuw daarvoor. De aanleidingen:
 • Het gebruik van fossiele brandstoffen -niet duurzame of hernieuwbare brandstoffen- zorgt voor te veel CO2 uitstoot.
 • De wereldwijde politiek er is er na jaren praten inmiddels overeens dat terugdringing hoogst noodzakelijk is om de globale opwarming van de aarde te stoppen.
 • Er is afgesproken dat in 2100 (verre toekomst) de CO2 situatie hersteld moet zijn ten tijde van 1990, 350 CO2-ppm, anno 2015 zijn wij doorgestegen naar 400 ppm.
 • In Nederland is via het SER-overleg een zeer breed maatschappijk akkoord afgesloten waarin is afgesproken dat de huishouden per 2050 geheel gebruiken moeten maken van hernieuwbare energie. De huishoudens zorgen voor ca. eenderde van het Nederlandse energie verbruik en is het makkelijkste om te vormen in vergelijking met de industrie en het transport.
 • Wetenschappers dringen erop aan dat het noodzakelijk is om al in 2050 CO2 gehel neutral te stoken, wil de doelstelling in 2100 ooit gehaald kunnen worden. Dit vanwege het feit dat sinds 1990 de productie van CO2 enorm gegroeid is en dus ook nog terug gedrongen moet worden.
 • Wil er voor huishoudens voldoende energie zijn, dan is het onvermijdbaar meerdere oplossingen te laten samen werken.

Daarnaast verandert ook de Nederlandse woonsituatie:

 • Meer woonbezit in particuliere handen, waardoor meer naar kleinschaligere oplossingen zal worden gezocht.
 • De meeste huizen zijn prima geisoleerd. Ook zijn steeds meer gloeilampen vervangen door energie zuinigere alternatieven. Voor verdere optimalisatie zal ook gekeken moeten worden naar efficienter verbruik en eigen opwekking. Elk woonhuis heeft kansen die benut kunnen worden.
 • De consument is in de informatiemaatschappij steeds beter op de hoogte van de mogelijkheden (De kritische consument).
 • Daarnaast is de consument door internet veel beter in staat scherp in te kopen. De gebruikelijke inkoopkortingen voor de aannemers stromen direct naar de eindgebruiker.
 • In de wereld van instalateurs is het aantal ZZP-ers explosief gegroeid. Opleiding, training en verkoop vanuit de producenten zal fijnmaziger moeten worden organiseerd.
Dit alles zal tot veranderen inde markt leiden. Fabrikanten zullen andere kanalen moeten gebruiken om hun waar aan te bieden. Kanalen die dichter bij de consument en de ZZP-er liggen. Verkoop en demonstratie dat voorheen via de erkende installatie bedrijven liep zullen zij zelf of via de groothandel moeten laten organiseren.

Hoe zit het met de kosten?

Door grotere en dus efficientere productie zullen de prijzen dalen.

Onderwerpen

 • Hoe de energieprijs zich de komende jaren zal ontwikkelen.


Mocht u vragen of suggesties hebben, dan horen wij graag van u via de contact pagina.