Privacy Policy van website www.webbel.nl

Webbel.nl, handelend onder Webbel.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Webbel.nl met persoonlijke informatie omgaan.
Onderaan vindt u onze adresgegevens voor als u vragen heeft.

Inhoudsopgave


Persoonsgegevens

Alle gegevens door Webbel.nl verzamelt, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.
De informatie die u aan Webbel.nl geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Persoonsgegevens worden alleen gevraagd als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Om verlies, het onrechtmatig gebruik en/of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

E-mailadres en wachtwoord

Het e-mailadres wordt in de eerste plaats voor identificatie gebruikt (loginnaam). Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te communiceren over bestellingen bij ons geplaatst. Dat is de reden dat wij het e-mailadres door u laten activeren bij de aanmaak van een account.
Persoonsgegevens -zoals bijv. e-mailadres- worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Om misbruik van uw gegevens te voorkomen wordt u bij inloggen geïdentificeerd aan de hand van uw e-mailadres én een zelf gekozen wachtwoord. Het wachtwoord wordt in een versleutelde vorm bewaard. Hierdoor is het onmogelijk om het wachtwoord te reproduceren.
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord. Via de website kunt u 24 u/dag uw wachtwoord wijzigen.

IP-adressen

IP-adressen worden bewaard om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt de website www.webbel.nl zich het recht voor dit bij betreffende internet provider te melden. IP-adressen zijn alleen geschikt om computers gedurende een sessie te kunnen herkennen. Zij zijn ongeschikt om mensen te identificeren.
Door Google Adwords worden ook ip-adressen bewaard, zie hieronder bij Cookies van derden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn een onderdeel van de standaard internet technologie (HTML). Zij maakt het mogelijk om de verschillende opgevraagde pagina's van 1 gebruiker/computer als eenheid te herkennen. Dat is essentieel bij het inloggen van een gebruiker zodat de website kan "onthouden" dat er is ingelogd. Het onthouden is niet meer dan een unieke aantekening die (tijdelijk) door uw browser onthouden wordt. Cookies zijn ongeschikt om een persoon te herkennen.

Cookies ten behoeve van deze website:
Cookies van deze website
Naam cookie Uitleg
Geen Cookies gevonden Er zijn geen cookies gevonden die bij deze website horen. Uw browser wisselt geen cookies uit met deze website.
Mocht u weg klikken en deze website en dan weer terugkomen. Dan is het zeer waarschijnlijk dat u als nieuwe bezoeker wordt herkend.
Mocht u meer informatie nodig hebben, neem contact op.
 
Cookies van
derden
Uitleg
Google Adwords
Tonen van advertenties op de website
Deze website maakt gebruik van Google Adwords, een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google adwords geeft advertenties weer wanneer u onze website bezoekt. Google gebruikt uw klikgedrag om op deze andere websites advertenties weer te geven waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
Google plaatst een of meer cookies op de computer van een gebruiker als deze op een advertentie klikt. Deze cookies verlopen binnen dertig dagen.
Google legt hierbij geen verbanden tussen de zoekactiviteiten van gebruikers en de advertenties waar zij in het verleden op hebben geklikt.
Google verzamelt geen persoonlijke gegevens (zoals naam, adres enz.) en stelt dergelijke gegevens ook niet beschikbaar aan derden.

Gebruikers die niet mee willen werken aan het bijhouden van conversies, kunnen:
  • A) het gebruik van cookies uitzetten via de gebruikersvoorkeuren in hun eigen browser. Het uitzetten van cookies heeft géén nadelige gevolgen voor de werking van deze website.
  • B) zich afmelden bij Google Beleid en Principes. Daar is een plug-in beschikbaar voor Internet Explorer en FireFox die wat duurzamer moet zijn dan tijdelijk blokkeren van cookies.
De gegevens van deze gebruikers worden niet opgenomen in de conversiestatistieken.
Door gebruik te maken van deze website in combinatie met cookies, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via uw browserinstellingen. Het uitzetten van de cookies heeft géén nadelig effect op de werking van deze website.

Overige websites

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot de Webbel.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites. Webbel.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Toekomstige ontwikkelingen

De tekst van dit Privacy Policy document kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wij raden u daarom aan deze tekst regelmatig te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Reageren?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.


Vestigingsadres Webbel.nl
Postadres Webbel.nl
Stationsstraat 128
3511 EJ  Utrecht
Tel:  (030)  233 15 48