Huisventialtie

Hoe meer er in een huis geleefd wordt hoe meer frisse lucht nodig is. Denk aan vieze luchtjes, maar nog belangrijker is CO2 en vochtgehalte. Met name in de winter kan het mis gaan, omdat frisse lucht koud is.

Helaas kunnen wij mensen een van de belangrijkste graadmeters voor frisse lucht niet goed waarnemen. En dat is de hoeveelheid CO2. Daarnaast zijn er nog een antal gassen die in huis kunnen voorkomen als deze uit de bouwmaterialen dampen of het bij product zijn van een slechte verbranding. Ook die kunnen wij niet ruiken, maar dragen wel bij ana gezondheidsklachten zoals bijv. hoofdpijn.

Onderzoek

In 2014 is tot dan toe het grootste onderzoek naar lucht verversing gedaan door in 82 huizen de CO2 te meten in de verschillende kamers.
zie ‘Mechanische ventilatie per ruimte is optimaal’

Conclusies

Het beste:
  • Mechanische ventilatie type D
  • liefst met Warmte Terugwinning
  • die per kamer verse lucht inblaast
is het beste.

Goed te weten
  • Niet alle mechanische ventilaties wettelijk goed gekeurd zijn, zijn ook goed
  • Type C-ventilatie systemen zijn toegestaan, maar duidelijk inefficienter dan D-systemen
  • Zelf de frisselucht regelen gaat relatief vaak mis in slaapkamers