Laadpalen

Laadpalen

Laadpalen zijn nodig om de accu's van auto's te kunnen opladen. Net als met vloeibare brandstoffen moet daarvoor betaald worden. De rekeneenheid is kWh.

Uw auto kunt u thuis opladen en u betaald dan het stroomtarief van thuis. Deze is ca. 21 ct/kWh, mits u een scherp contract heeft. Elektriciteit is vergeleken met vloeibare brandstoffen in kosten per kilometer duidelijk goedkoper. De reden: bij de omzetting van brandstof in voortgaande beweging zijn via verbranding een aantal omzettingen nodig. En dat levert een energieverlies op. Bij elkaar is elektriciteit een factor 3 tot 5 maal goedkoper van fossiele brandstoffen.

Oplaadsnelheid

De oplaadtijd is sterk afhakelijk van de aansluiting. De capaciteit van een huisaansluting is doorgaans laag. Dat heeft met de aansluiting naar straat te maken. Een oplaadbeurt kost vele uren.

Op straat en langs de snelwegen worden steeds meer snel laadpunten aangelegd. Dat vergt een flinke investering in kabels en aansluitpunten. Die kosten worden terugverdiend via een hoge prijs per kWh. Bij een reguliere laadpaal (3-11 kW) kost een kWh doorgaans 30 ct. Dit is en flink gesubsidieerde prijs. Ca. 70 ct moet uit algemene middelen aangevuld worden d.m.v. subsidies. (bron: Elaad, een stichting opgericht door de samenwerkende netbeheerders die duizenden publieke oplaadpunten in Nederland heeft gerealiseerd).

De firma Fastned heeft een consessie verworven om ruim 200 snellaadpalen aan te leggen langs een aantal snelwegen. Deze palen hebben een capaciteit van 50 kW. Hiermee is een auto in 15 tot 30 minuten opgeladen. De prijs is 85 ct/kWh en komt daarmee in heel dicht in de buurt van de kostprijs van kostprijs van fossiele brandstoffen per km.