Aardgas is uit!

Waarom is aardgas uit?


Gas was een ideale brandstof:
 • Brandstof uit eigen land, dus lage transportkosten en de baten zijn ook voor eigen land
 • Schoonste brandstof in vergelijking met alle andere brandstoffen qua uitstoot van giftige stoffen
 • Goedkoop, was flink goedkoper dan andere energiebronnen in prijs per energiewaarde

In een paar bullets:
 • Aardgas is een fossiele brandstof en dus ongunstig voor de CO2 uitstoot. Ook al is aardgas qua CO2 gunstiger dan steen- en bruinkool. Daarvan is de CO2-uitstoot per energieeenheid duidelijk hoger.
 • De gasprijzen zijn afgelopen paar jaar flink opgelopen. Hoofdreden: de gasprijs wordt wereldwijd in stapjes gekoppeld aan de prijs per energiewaarde aan die van olie. En nu de olieprijs sterks is gedaald, blijkt de gasprijs minder snel te dalen.
 • Voor koken op gas is een veel rendabeler alternatief: Inductieplaat. Het verschil: bij een inductieplaat is een rendement ca. 96%, terwijl dit voor gas ca 60% is. Plus dat koken op inductie nog directer is dan op gas, voorheel het belangrijkste nadeel van koken op elektriciteit.
 • Het blijkt onmogelijk om van gas een voor brandstof veilige brandstof te maken:
  • Gasontploffingen waarbij complete huizen onbewoonbaar worden.
  • koolmonoxide-vergiftigingen komen regelmatig voor.
  Niets nieuws: in diverse staddelen is geen gas aanwezig (stadsverwarming). En zeker in gebouwen voor zorgbehoevende mensen is gas vervangen door andere veiligere energiemiddelen.
 • Door de toegenomen productie van wind- en zonneenergie zijn marktprijzen per kWh gedaald. Samen met de lage bruin- en steenkoolprijzen en lagere olieprijs, is het sinds 2014 steeds moeilijker geworden om met een gasgestookte elekticiteitscentrale rendabel stroom op te wekken. In heel de wereld is de inzet van deze centrales sterk terug gebracht. De in 2012 gerenoveerde gasgestookte Clauscentrale C (Maasbracht), een van de grootste in Nederland, staat sinds februari 2014 grotendeeels stil vanwege prijswijzigingen t.g.v. het overschot aan groene stroom.
  Alleen de zogenaamde STEG (Stoom en Gascentrale) zijn nog rendabel in te zetten. Deze leveren een hoger rendement en zijn flexibeler in te zetten. Clauscentrale C is niet zo'n centrale. Clauscentrale

  Gasvelden in Groningen

  Steeds meer woning in Groningen zijn door de aardbevingen onbewoonbaar gemaakt. En de omvang van de aardbevingingen groeide flink in 2014, zelfs de stad Groningen heeft het mogen ervaren.

  De problemen met de aardgasvelden in noordoost Groningen lijken op twee manieren op te lossen:
  • De woningen in het gebied aardbeving-proof te maken, en de hopen dat de Groningers in hun veilige woningen te leren leven met aardbevingen.
  • De gaswinst aanzienlijk omlaag te brengen, cq te stoppen. De ontbrekende gasbehoefte zal geïmporteer moeten worden uit andere landen (Rusland), of Nederland zal andere methoden moeten gaan leren gebruiken om hun huis te stoken en hun eten op te warmen.

  Gas uit andere landen

  Willen wij gas blijven gebruiken, zullen ook wij in Nederland afhankelijk worden van leveringen uit staten met dubieuze regimes. Dus zal de leveringsbetrouwbaarheid afhankelijk worden van de dan levende politieke conflicten.
  Op dit moment zou het betekenen dat gas goedkoper wordt door de poging van de wereld om Rusland te laten toegeven dat zij MH17 hebben neergeschoten. En dat willen wij zo graag dat de gehele wereld in een nieuwe crisis terecht komt. Alles maar om Rusland naar de afgrond te duwen. De efectieve sleutel lijkt het afprijzen van de olieprijs te zijn.

  Getrokken maatregelen

  De overheid wil het gasverbruik terugbrengen:
  • De gasprijs is afgelopen jaren qua prijs/energiewaarde gekoppeld aan de olieprijs. Hierdoor is in een aantal jaren de gasprijs flink omhoog gegaan.
  • De woningen meoten flink zuiniger worden qua energieverbruik. Zo moeten nieuwe woningen per 2020 energieneutraal gebouwd worden.
  • Per 2050 moeten alle huishoudens overgestapt zijn op hernieuwbare energiebronnen, fossiele brandstoffen zoals gas horen daar niet bij.

  De trend: het gasverbruik daalt

  Sinds 1995 is het jaarlijks gasverbruik in Nederland flink gedaald: -23%. Het gemiddeld verbruik per huishouden is nu nog 1340 m3/jaar. Bron: Rapport Energietrends 2014 van ECN.
  De verwachting is dat het gasverbruik de komende jaren verder versneld zal dalen. Huishoudens zullen aangemoedigd worden om bij vervanging van hun CV-appartuur over te stappen op andere energiebronnen (de energietransitie).

  Gefaseerde overgang vanuit de overheid

  • De energienormen voor nieuwbouw zijn flink aangepast. Aannemers zijn verplicht aan te tonen hoeveel energie een huis verbruikt. Per 2020 moet alle nieuwbouw energienetraal zijn, en dat is geen gemakkelijke opgave
  • Er zijn strengere normen opgesteld voor renovatie. Zodra een verwarming vervangen moet worden, moet de nieuwe installatie flink gunstiger zijn in haar verbruik van niet hernieuwbare brandstoffen
  • Vanaf 2015 heeft elke woning tenminste een "Voorlopig Energielabel". Doel bewoners aan te moedigen hun huis te verduurzemen om zo tot een beter label te komen.
  • Nieuwbouwwijken zullen niet meer uit gerust worden met gas aansluitingen.
  • Mogelijk komt er een aparte campagne om mensen over te laten stappen naar een vorm van elektrisch koken. Ongelukkig met gas en met name in keukenapartuur zal daarvoor de aanleiding zijn. Het namelijk een van de meest effectieven en simpele methoden om Nederland te verduurzamen. Het effect is signifcant in vergelijking met het verbieden van de gloeilamp een paar jaar geleden.
  Meer over het gebruik van aardgas in Nederland: Aardgas in de Nederlandse energievoorziening
 •