Energieke Burger

Energieke burgers, teksten uit het Energieakkoord (SER 2013)


Steeds meer burgers zien het belang van energiebesparing en de overstap op schone energie uit bijvoorbeeld zon, wind of water.

De informatie over de bijdrage die ik kan leveren aan groene groei bevat een aantal onderwerpen en elk onderverdeeld in drie thema's:
  • Urgentie, waarom moet er eigenlijk iets veranderen?
  • Maatregelen, wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan?


Als ik als burger daaraan meedoe, profiteer ik van:Toelichting:

Het energie akkoord gaat uit van het wegnemen van de problemen die nu door burgers zouden worden ervaren. Problemen waarvan de politek vindt dat zij mede-verantwoordelijk is voor het vinden van een gepaste fiscale of wettelijke oplossing.