Energielabel nieuwe stijl

Het Energielabel voor woningen gaat veranderen!

Per begin 2015 heeft elke woning een officiëel geregistreerd energielabel. Voor een kleine groep huizen is dit gelijk aan het eerder vastgestelde energielabel. En voor alle andere huizen maakt de overheid een "Voorlopig Energielabel". Dit label is gebaseerd op een aantal bij de overheid bekende gegevens zoals bijv. bouwjaar, type woning en de grootte. Hiervan krijgt de eigenaar schriftelijk bericht.
Doel is om het Energielabel weer nieuw leven in te blazen. De overheid heeft namelijk dringend een werkend instrument nodig waarmee ze kan sturen richting het verduurzamen van hun woning.

Wat is de aanleiding voor het "Voorlopig Energielabel"?

Sinds vele jaren is het wettelijk verplichte label dat getoond moet worden bij het verkopen van een huis. Echtger hebben de notarissen een uitweg gevonden, namelijk dat de koper bij de overdracht kan verklaren dat deze er geen behoefte aan heeft. Het voegde namelijk erg weinig toe in verhouding tot de kosten.
Energielabels waren te koop bij een gecertificerde adviseur die na het inmeten van het huis en het invoeren in een computersysteem een label kon afgeven. Deze labels zijn 10 jaar geldig.
Helaas is deze verplichting de bekende papieren tijger geworden. Een kostbare uitgave zonder enige baten.

Welk probleem wil de overheid hiermee bestrijden?

De Nederlandse overheid ziet een groot probleem aankomen. De wereld is ervan overtuigd dat de Wereldwijde opwarming snel bestreden moet worden. Het gebruik van fossiele CO2 met snel terug gedrongen worden. En ze heeft daarvoor wereldwijde overenkomsten getekend. En wat blijkt Nederland loopt achter, flink ook.
Wil Nederland de afgesproken doelstelling voor 2020 halen, dan zal er nog veel moeten gebeuren. En omdat de woningsector verantwoordelijk is voor
  • ca. eenderde van het energiverbruik,
  • huishoudens relatief makkelijk te verduurzamen zijn (in vergelijking met andere sectoren),
zal daar hard aan gewerkt moeten worden.
Helaas heeft alle voorlichting nog niet tot voldoende trendbreuk geleid. Bij ongewijzigd beleid gaat de Nederlandse overheid ongelofelijk op zijn flikker krijgen. Nederland is vergeleken met andere westerse landen een van de slechtste jongetjes van de klas.

Hoe de huishoudens mee te krijgen?

Na de fase van voorlichting komt de fase van lichte dwang en daarna stevige dwang. De fase van lichte dwang begint in 2015 met elk woning een bepaalde waardering mee te geven. Elk huis zal een (Voorlopig) Energielabel krijgen. En dit label zal de basis van vormen om dwang te kunnen uitvoeren. Was afgelopen jaren de waarde van het onroerend goed de basis van allerlei belastingen, daar komt een middel bij: het Energielabel.
Geheel vergelijkbaar met de leaseauto, hoe minder belastend, hoe lager de bijtelling. En volgens het principe, de vervuiler betaald.
Was dit dan neit geheel te regelen met accijns op de brandstoffen? Nee, Nederland mag qua belastingen niet teveel verschillen met haar buurlanden. En met het Energielabel heeft ze een geweldige stok in handen, als de kinderziektes, les onterechte beoordelingen eruit zijn.
En het mooie: de eigenaar kan zelf de lengte van de stok aanpassen door gericht en duurzaam te investeren. De invoering van een dergelijk systeem mag rekenen op voldoende draagvlak.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nogmaals, het "Voorlopig Energielabel", geldt voor alle huizen die geen geldig label hebben. Voor die woningen, zal een Label geschat worden. Dit zal op een vergelijkbare manier plaatsvinden als de bepaling van de WOZ. Op basis van enkele basis kenmerken, zoals bouwjaar, type woning, volume zal een "Voorlopig energielabel" uitgegeven worden. Het is denkbaar dat in de nabije toekomst dat daarin meegenomen worden de vastgestelde labels van huizen in de buurt.
De eigenaar krijgt dit Label per post medegedeeld. Hij/zij heeft dan 3 mogelijkheden:
  • Accepteren en zo laten
  • Niet accepteren en door middel van een zelf assesment een aangepast label aanvragen. De overheid zoekt hiervoor partijen die deze dienst via een website aanbieden, voor ca. € 20 per woning.
    De eigenaar woordt hierin gevraagd 10 vragen te beantwoorden en bewijsstukken te scannen en te uploaden. Denk aan de facturen en foto's van later aangebrachte isolatie, kozijnen, dubbelglas, cv installatie, enz.
    Op basis daarvan zal een gecertificeerde beoordelen of dit voldoende en geloofwaardig genoeg is ingevuld. Zo, niet, dan volgen aanvullende vragen. De eigenaar blijft verantwoordelijk voro het aangeleverde materiaal!
  • Tot slot kan de eigenaar een gecertificeerde adviseur vragen een Energielabel op te stellen. Dit is het meest vergelijk met het systeem van voor 2015, echter is het rekenmodel enigzins aangepast. De eerder gecertificeerde adviseurs zullen zich moeten laten bijscholen om dit werk te mogen doen.

Hoe serieus is dit?

In vergelijking met dit systeem van voor 2015 is dit zeer serieus. Om aan te geven hoe het EnergieLabel waarde gaat krijgen voor de eigenaar zijn alle woning verhuurders verplicht een Energielabel te laten opstellen door een gecertificeerder adviseur. De waarde van het Label wordt meegerekend in het huurpunten systeem. De verhuurder heeft er direct financiel belang bij om de woning duurzamer te maken qua energieverbruik. Doet ze dat niet, dan is de maximaal toegestane huur lager.
Waarom begint de overheid met het verzwaren van het Energielabel systeem bij de verhuurder? Dit omdat verhuurders doorgaans op een zo financieel optimale manier hun bezit beheren. Zij zullen de finaciele prikkels het beste kunnen interpreteren, waardoor het een zeer geschikte doelgroep is om de kinderziektes uit het systeem te halen. Zodra deze eruit zijn, zal er ook voldoende draagvlak zijn om particuliere eigenaren financieel te gaan prikkelen.

En zoals dit artikeltje begonnen, onze overheid loopt ernstig achter in het bereiken dan de mondiaal afgesproken reducering van de CO2 uitstoot. Met het aan alle woningen toekennen van het Energielabel bouwt ze aan en mooi instrument om straks alle huizen bezitters te kunnen sturen in de verduurzaming van hun woningbezit.