Politiek over duurzame energie

De overheid wil sturen

De politek is er na jaren twijfel ervan overtuigd dat "Niet hernieuwbare grondstoffen" niet meer thuishoren in het energiehuishouding van woonhuizen. Energie in en om huis moet in de nabije toekomst een duurzame herkomst hebben.
Nu die keuze in 2013 is gemaakt, volgt de uitvoering.
Om steeds meer woonhuizen om te vormen naar duurzame eneregie: "de energietransitie", is de overheid instrumenten aan het ontwikkelen en aan het invoeren:
 • Energie belasting op stroom afkomstig van niet duurzame bronnen kent u al van uw stroomrekening. Kleine moeite om het tarief aan te passen
 • Per 2015 heeft elke woning een 'Voorlopig Energielabel' gekregen. Sinds vele jaren is het verplicht om bij de verkoop van een huis een energielabel mee te leveren. Echter is het eerste energielabel niet verder gekomen dan een vrijblijvende en kostbare papieren tijger. Immers koper en verkoper konden gezamelijk bij de notaris laten vastleggen dat zij afzagen van een dergelijk kostbaar label.

  Echter het Energielabel is een Europese verplichting, waar Nederland flink uit de pas loopt met de buurlanden. Daarom is per 2015 een nieuwe poging gedaan met een vernieuwd label. Het "Voorlopig Energielabel" heeft u inmiddel ontvangen van uw gemeente.
  Lees meer: Energielabel in de toekomst
  Verder heeft ze over een paar jaar een fiscaal instrument nodig om het enrgieverbruik verder te kunnen sturen. En dat is het Energielabel. Op basis van 10 parameters, waaronder het bouwjaar kan een Energielabel geschat worden. Dat is wat afgelopen maanden door alle gemeentes is berekend en wordt vastgeleg in een Voorlopig Energielabel.

  Tegelijk is er per 2015 een regeling toepassing dat de maximale huurprijs verlaagd wordt als een woning niet een voldoende hoog energielabel heeft. Voor verhuurder is er nu al een financiele prikkel om de in haar bezit zijnde woningen te verduurzamen. Om alle aanpassingen te realiseren zal de werkgelegenheid groeien.

  De bedoeling is dat mensen gestimuleerd worden hun hus te verduurzamen. Na het doen van aanpassingen kan elke eigenaar een nieuw label aanvragen. dat om draaien, elke huis krijgt vergelijkbaar met de WOZ een energielabel voor zover nog niet voor dit huis bepaald. Eerst proefperiode, maar darna ontstaat een instrument warmee burgers "fiscaal gemotiveerd" kunnen worden om hun huis te verduurzamen. Vanaf 2017/2018 kan deze extar belasting op minder duurzamen huizen ingevoerd worden. Doel een extra prikkel om te investeren in een lager energielabel.
 • Ter stimulering van eigen energie opwekking is er de zogenaamde Salderingsregeling. Zodra een woning "teveel" troom heeft, kan deze aan het net geleverd worden. Deze functionaliteit zal blijven bestaan, maar welk prijs prijs krijgt de woning daarvoor.
  Belangrijk te weten is dat van de ca 21 ct die men anno 2014 voor een kWh betaald, er maar 8 ct betaald moet worden aan de energie producten en de rest zijn kosten. Kosten te betalen om door de afnemer om de stroom gelverd te krijgen.
  Bij levering aan het net krijgt de energiefabrikant ca. 8 ct, maar door de salderingsregeling krijgt de woning ook nog eens een subsidie ter hoogte van de leveringskosten. Een beperking, je krijgt niet meer stroom vergoed, dan dat je dezelfde factuurperriode weer afneemt. door deze regeling is de netbeheerder in ker verantwoordelijk geworden voor "opslag" van de energie.
  De overheid gaat vanf 2017 de Salderingsregeling in stappen afbouwen. In voorbereiding daarop worden massaal enkel- en dubbeltelwerk energiemeters vervangen door "slimme energiemmeters". Deze meters hebben 2 telwerken voor energieafname en 2 telwerken voor stroomleverantie. 2 telwerken elk dag/nacht-registratie.
 • Installateurs zijn per 2014 verplicht bij installatie van CV installaties dusdanige apparatuur te installeren dat deze apparatuur het milieu minder belast. De norm hiervoor wordt in een aantal stappen aangescherpt. Op dit moment is de norm relatief makkelijk met enkele een moderne HR-ketel te behalen. Maar in drie stappen richting 2020 wordt dat flink moeilijker. De tweede stap is per 2015 geldig geworden.

SER Energieakkoord 2013

Op initiatief van NKNE (Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie) hebben ruim 40 organisaties in SER-verband het eerste SER-Energieakkoord gesloten. De SER bewaakt de voortgang van dit akkoord" in de "Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei".
De belanghebbenden cq. ondertekeneaars zijn in 5 groepen opgedeeld. Het deel wat bij eigenhuis eigenaren aansluit valt onder "Energieke burger, sector uit het Nationale Energie Akkoord" (de link bevat de bewerkte SER-tekst).
Enkele belangrijke doelstellingen:
 • Per 2020 moet 14% van de gebruikte energeie afkomstig zijn van Duurzame Energiebronnen
  • Windenergie: geinstalleerd moet zijn: 6000 MW op land en 4500 MW op zee.
 • Per 2023 moet dit al 16% zijn
 • Per 2050 moeten alle huishoudens hun energie afnemen van duurzame energiebronnen. Ter info, de gezamelijke huishoudens zijn voor ca. eenderde verantwoordelijk voor het totale energieverbruik in NL

100% Overgang naar duurzame energiebronnen per 2050

In maart 2010 was de politiek in ruime meerderheid ervan overtuigd dat alle woningen per 2050 over moesten zijn overgegaan naar het gebruik van duurzame energie. Een meerderheid van politieke partijen tekenden daarvoor een petitie. Deze stellingname is geheel opgenomen in het SER Energie Akkoord, nov. 2013

Meer info, zie bijv.:

Standpunten Politieke Partijen volgens het Nijmeegse bedrijf Zonnepark. Dit bedrijf is gespeciliseerd in het installeren van zonnepanelen. Om meer panelen te kunnen installeren is ze in samenwerking met de gemeente Nijmegen een project begonnen waarbij inwoners zonder voldoende eigen dak, de zonnepanelen in overleg bij buren kan financieren en laten installeren.