Webbel.nl

Webbelen is zoiets als kwebbelen, maar dan op het web.

Energietransitie een lastig woord

Een lastig woord waar vele alternatieven worden gebruikt
 • EnergieZuinig Wonen (met transitie voor wonen)
 • Nul op de Meter (zelf je eigen energie opwekken, afgekort tot NOM-woning)
 • BEN-woning (Bijna Energie Neutraal), met redelijke inzet het optimal behalen
 • CO2-neutraal (energie met zeer lage CO2 footprint)
 • E-Unplugged (los van het net kunnen leven)
Met het opwekken/winnen van warmte en electra. Plus de middelen om u te helpen de energiebalans in uw eigen huis te verbeteren.

Onderwerpen rond Energietransitie

Inhoud van deze site
Visie Onze visie op energieproductie en -gebruik in particuliere huizenbezit
Kennis Kennis rond (duurzame) energie

Energietransitie

In het buitenland bekend onder:
 • Energiewende (Duits)
 • Energy transition (Engels)

Nederland loopt (ernstig) achter met de Energietransitie

Omdat Nederland zich heeft geconformeerd aan internationale verdragen om de CO2-footprint te verkleinen, zal ze mee moeten doen. Doel is terug te keren naar de CO2 uitstoot per 1990 en dat is geen gemakkelijke!
Er worden verschillende normen t.b.v. afspraken gebruikt. In Parijs 2105 is afgesproken niet meer dan 2 graden te accepteren, en te streven naar maximaal 1,5 graden Celcius. Wetenschappers gebruiken ook de norm gelegd bij de hoeveelheid CO2 in de lucht. Men heeft afgesproken uit te gaan van de metingen op Mauna Loa, een hoge berg in Hawai met een sterrenwacht. De CO2 hoeveelheid wordt gemeten in PPM (Parts Per Million). In 1990 was het gemiddelde 350 ppm, met de seizoens piek elk jaar in mei. Afgelopen decenia is het niveau zichtbaar fors gestegen.\mDe piek van 400 ppm is bereikt op:
 • 2013, per mei (eerste enkele overschrijdingen van de 400 ppm grens)
 • 2014, per april (gedurende bijna gehele maand boven de 400 ppm)
 • 2015, per februari (door de 400 ppm grens)
 • 2016, per januari (door de 400 ppm grens)
Bron: Trends CO2 op Mauna Loa.
Schokkend?? Absoluut: ondanks dat het CO2-peil gedurende fluctueert, is de afgelopen jaren goed te zien dat het niveau immer doorstijgt. De reeds getroffen maatregelen om de CO2 uitstoot terug te brengen, nog ruim onvoldoende werken.
Het belangrijkste argument van de tegenstanders tot matiging van de CO2 uitstaat is dat het klimaat van nature wisseld. En dat klopt, afgelopen miljoenen jaren hebben wij in dit gebied ijstijden en tropische tijden gekend. En ook toen de Romeinen hier leefden was het hier gemiddeld enkele graden waarmer dan nu.
Echter kan men ook terug kijken in de tijd hoe het CO2 percentage was. Wetenschappers hebben op basis van ijsboringen tot ver voorbij de grote ijstijd kunnen bepalen welk CO2 percentage er was. En die fluctueerde ook, maar tussen de 150 en 250 ppm. Er is tot de 19e eeuw nooit een percentage gevonden boven de 250 ppm. Pas sinds de industualisatie en enorme mensen groei van de 19e eeuw is getal gestegen. Inmiddels 2 maal hoger dan gemiddeld over de afgelopen honderden eeuwen. Ja, dat is schokkend en de gevolgen zijn merkbaar en zichtbaar geworden.
Met het wereldwijde politiek gedragen compromis van 350 ppm, zijn wij als wereldbewoners zitten wij nog steeds ver in de gevarenzone. Het lastige voor de politici in Nederland is dat wij geen merkbare hinder hebben. Geen droogte zoals nu al meerdere jaren in de verschillende staten van Amerika. Denk aan bijv. California en Texas, in de laatste was de veestapel in 2015 al met 35% afgenomen, waardoor flinke werkloosheid is ontstaan. De enorme vluchtelingenstroom in Europa wordt nog steeds niet gekoppeld aan de toegenomen droogte in Sirie, Irak en Irak, waardoor extreme partijen kansen kregen. En ook in de VS en Nederland krijgen extreme voormannen zoals Trump en Wilders door de toegenomen druk op de bevolking enorme aanhang.

Bijdragen welkom

Reacties en niet commerciële bijdragen kunnen naar suggesties4 @ webbel.nl.
Kernachtige reacties in worden zeer gewaardeerd.